Knaap Maatwoningen BV
Groeneweg 38 (showroom)
3059 LC Rotterdam - Nesselande

Postadres
Postbus 24
2760 AA Zevenhuizen (ZH)

Telefoon
010 - 222 10 00

E-mailadres
info@knaapmaatwoningen.nl

Openingstijden showroom
Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
Daarbuiten op afspraak.

Gasloos bouwen

Bouwen zonder gasaansluiting

Nederland gaat over op gasloos bouwen. Dit betekent dat steeds meer nieuwe woningen worden opgeleverd zonder gasaansluiting. Dit is het gevolg van het Klimaatakkoord, waarin is bepaald dat ons aardgasverbruik aanzienlijk wordt teruggedrongen, vooral omdat dit resulteert in een flink lagere CO2-uitstoot.

Zelf afzien van gasaansluiting

Als in uw nieuwe woonwijk wel aardgas beschikbaar is, kunt u er toch van afzien. Een gasaansluiting was lang verplicht bij de bouw van woningen, maar deze verplichting vervalt voor bouwvergunningen welke na 1 juli 2018 worden aangevraagd. Gaat u renoveren of herbouwen en is er al een gasaansluiting, dan kunt u deze dus ongebruikt laten, of laten verwijderen.

Waarom wonen zonder gas

Om verschillende redenen kunt u besluiten om in uw woning geen aardgas meer te gebruiken voor het verwarmen van ruimtes en tapwater.

  1. Geen gasaansluiting meer

Zoals hierboven omschreven, kiezen steeds meer gemeentes in Nederland voor nieuwbouwwijken zonder gasaansluiting. Aardgas voor verwarming, warm tapwater en koken, is dan simpelweg geen optie meer.

  1. EPC-eis

Nieuwbouwwoningen moeten op dit moment voldoen aan de EPC-eis van 0,4. Voor het behalen van deze eis zijn energieneutrale alternatieven voor verwarmen en koelen van de woning vaak een rendabele optie. Dit betekent dat er een hybride cv-ketel wordt geïnstalleerd. Deze maakt hoofdzakelijk gebruik van duurzame energie en beperkt het gasverbruik tot een minimum.

  1. Uitgangspunten BENG

Vanaf 2020 moeten nieuwbouwwoningen voldoen aan de uitgangspunten van BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Deze vervangen de EPC-eis en zijn strenger en meer gedetailleerd. Zo wordt het gebruik van fossiele energie gemaximeerd en moet van de totale energiebehoefte minstens 50 procent worden ingevuld met energie uit duurzame bronnen. Op deze pagina leest u meer over BENG en wat dit betekent voor uw maatwoning >

  1. Waardebehoud

De overheid streeft ernaar dat 50 procent van de Nederlandse woningvoorraad in 2030 gasloos is. Woningen die worden verwarmd met aardgas en waarin wordt gekookt op aardgas, zullen dus gaandeweg waarde verliezen. Dit kan een extra motivatie zijn om te investeren in energieneutrale installaties.

De warmtepomp als duurzaam alternatief

Een warmtepomp is een duurzaam alternatief voor de verwarming van uw woning en voor warm water in bijvoorbeeld keuken en badkamer. In plaats van aardgas als energiebron, maakt een warmtepomp gebruik van energie uit de lucht of de bodem. Deze energie wordt door de pomp omgezet in warmte waarmee uw woning en tapwater worden verwarmd. Omdat de warmtepomp efficiënt gebruikmaakt van de buitentemperatuur en/of bodemwarmte, is relatief weinig energie nodig om voor de gewenste verwarming te zorgen. De duurzaamheid wordt des te groter als hiervoor ook nog eens groene energie wordt gebruikt. Te denken valt aan Zonnepanelen voor het opwekken van stroom, of zonnecollectoren die uw tapwatervoorziening op hoge temperaturen brengen.

Soorten warmtepompen

Warmtepompen zijn er in verschillende technieken en kunnen energie onttrekken aan de lucht, de bodem en aan oppervlaktewater. In de praktijk werken wij met lucht/water warmtepompen en bodem/water warmtepompen, waarbij de warmte wordt gehaald uit de buitenlucht of de bodem, en in uw woning wordt afgegeven aan het water in de cv-leidingen en de boiler.

Lucht/water-warmtepomp

Een lucht-waterwarmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht en geeft die via de binnenunit af aan het water in de leidingen. De buitenunit wordt geplaatst in de tuin, of op een plat dak en ziet eruit als een airco-unit.

Bodem/water-warmtepomp

Een bodem-waterwarmtepomp wordt ook wel een water/water-warmtepomp genoemd. Deze haalt warmte uit de bodem onder uw huis, om deze vervolgens af te geven aan het water in de cv-leidingen. De bron wordt geboord op 50 tot 150 meter diepte en met de installatie binnenhuis verbonden via een gesloten slang. De installatie van deze variant is dan ook duurder dan die van een lucht/water-warmtepomp. Zo’n 10 procent van de maatwoningen die wij de afgelopen jaren realiseerden, hebben wij uitgevoerd met lucht/water-warmtepompen of bodem/water-warmtepompen. Wij vertellen u graag over de ervaringen die onze klanten hiermee hebben opgedaan.

Hoe werkt een warmtepomp

Een warmtepomp bestaat uit twee delen. Een deel van de installatie wordt in de woning geplaatst, het andere deel wordt buiten geïnstalleerd. Dit gebeurt boven de grond als het gaat om een lucht/water-warmtepomp en in de grond als het gaat om een bodem/water-warmtepomp.

Werking lucht-water-warmtepomp

  1. In de buitenunit zit een vloeistof die door zijn samenstelling een zeer laag kookpunt heeft. Dit betekent dat maar weinig warmte nodig is, om de vloeistof op het kookpunt te brengen. De warmte van de buitenlucht wordt langs een verdamper geleid. In de verdamper verdampt deze vloeistof, waarna de damp naar een compressor wordt geleid.
  2. De compressor verhoogt de druk en de warmte en geeft de damp hierna af aan een condensor. De temperatuur is nu zo‘n 40°C.
  3. De condensor geeft de warmte af aan het water in de cv-leidingen of boiler. Met een relatief lage temperatuur kan hierdoor toch een comfortabel binnenklimaat en warm water voor douche, bad en keuken worden verkregen.
  4. De damp gaat via een expansieventiel, waar de temperatuur daalt en de damp weer verandert in vloeistof, terug naar de binnenunit. Hier begint het proces opnieuw.

Werking bodem-water-warmtepomp

De bodem-water-warmtepomp werkt grotendeels via hetzelfde principe als de lucht-water-warmtepomp. Het verschil zit ‘m in de bron van de warmte. De buitenunit van een bodem-water-warmtepomp bestaat uit een gesloten slang in de bodem onder uw huis. De vloeistof in deze slang wordt verwarmd met geothermische warmte, die ontstaat doordat de aarde opwarmt door zonnestraling of door de uitstraling van het magma op diepere bodemlagen. De verwarmde vloeistof wordt naar de binnenunit gebracht, waar een verdamper de warmte overbrengt op een vloeistof met een laag kookpunt. Vanaf dit punt is de werking van een bodem-water-warmtepomp vergelijkbaar met die van een lucht-water-warmtepomp.

Veranderingen in uw woning

Uw woning en tapwater verwarmen met behulp van een warmtepomp in plaats van gas, heeft in uw woning enkele gevolgen.

Lagetemperatuurverwarming

Vaak wordt de warmtepomp direct aangesloten op de cv-installatie. Voor de afgifte in huis wordt dan gebruikgemaakt van vloer- of wandverwarming. Het grote oppervlak van deze systemen is nodig om te zorgen dat ruimtes kunnen worden verwarmd met een beginwaarde die niet hoger is dan 40°C. Dit heet lagetemperatuurverwarming.

Elektrisch koken

Zonder aansluiting op het gasnet, kunt u geen gebruik maken van een gasfornuis of gaskookplaat. Voor het bereiden van warme maaltijden bent u dan aangewezen op elektrisch koken. Alternatieven variëren van inductie en keramisch, tot stomen en hete lucht. Belangrijk bij het plannen van uw keuken, is dat u rekening houdt met de aansluitwaarde van alle apparatuur die u wilt laten installeren, zodat wij de elektriciteitsvoorziening in uw woning hierop kunnen afstemmen.

Voordelen van een warmtepomp

U heeft lagere stookkosten

Een warmtepomp heeft maar 1kW stroom nodig om 4 à 5 kW warmte te produceren. Dit is flink zuiniger dan een gasgestookte cv-ketel en levert dus een lagere energierekening op.

De warmtepomp zorgt ook voor koeling

Een warmtepomp werkt ook omgekeerd. Door kou uit de lucht of de bodem te onttrekken en deze in het huis te leiden, ontstaat een zogenoemde topkoeling van 2 tot 3 °C. Dit zorgt voor een prettig binnenklimaat op warme dagen.

Een warmtepomp draagt bij aan EPC en/of BENG

Een warmtepomp is energiezuinig en maakt geen gebruik van aardgas. Hiermee speelt u in op de huidige EPC-eis en de uitgangspunten van BENG, die in 2020 van kracht worden.

Kosten aanleg warmtepomp

Bij de aanleg van een warmtepomp komen diverse zaken kijken. Mogelijkheden worden onder andere bepaald door uw kavel en de inhoud en oppervlakte van uw woning. Een aardwaterwarmtepomp vraagt een hogere investering dan een luchtwaterwarmtepomp, omdat hiervoor zo’n 50 tot 150 meter diep geboord moet worden. Omdat het rendement doorgaans hoger is, kan deze keuze toch interessant zijn. De alternatieven rekenen wij uiteraard volledig voor u door, onder meer in relatie tot de terugverdientijd en de verwachte meerwaarde voor uw woning.

Onze adviseurs vertellen u hier graag meer over. Maak hiervoor een afspraak via telefoon 010 – 222 10 00.